Privacy Policy

      

Oświadczenie

      
        Nasz sklep online szanuje twoją prywatność i poważnie podchodzi do bezpieczeństwa w Internecie, aby lepiej chronić twoją prywatność, zamieszczamy poniższe powiadomienie wyjaśniające nasze praktyki informacyjne w Internecie oraz możliwości wyboru sposobu, w jaki informacje są gromadzone i wykorzystywane.       
    
    
      

Dane osobowe

      
        Nie będziemy gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), zwanych również w niniejszym dokumencie „danymi osobowymi”, chyba że przekażesz je nam dobrowolnie.       
    
    
      

Co możemy zrobić z danymi osobowymi

      
        
Jeśli dostarczysz nam dane osobowe, możemy je wykorzystać w celu lepszego zrozumienia twoich zainteresowań i obaw.         Informacje te wykorzystamy również do przetworzenia Twojego zamówienia.
        
Jeśli powiesz nam, że chcesz otrzymywać od nas dodatkowe informacje za pośrednictwem poczty e-mail, możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby od czasu do czasu kontaktować się z Tobą w sprawie zmian w naszej witrynie, nowych produktów, aktualizacji witryny i usług oraz ofert specjalnych, które naszym zdaniem Znajdziesz cenne.
        
Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości e-mail, po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji na otrzymanej wiadomości e-mail.
      
    
    
      

Jak chronimy Twoje dane osobowe

      
        
Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznym serwerze i korzystamy z procedur zaprojektowanych w celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem.
        
Chociaż podejmiemy (i wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców) uzasadnione handlowo środki bezpieczeństwa dotyczące twoich danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w Witrynie, z powodu otwartego charakteru Internetu, nie możemy zagwarantować, że żadne z twoich osobistych informacje przechowywane na naszych serwerach lub przekazywane do lub od użytkownika będą wolne od nieautoryzowanego dostępu, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek kradzież lub utratę, nieuprawniony dostęp lub uszkodzenie lub przechwycenie danych lub komunikacji.         
Korzystając z Witryny, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na przyjęcie tych zagrożeń.
      
    
    
      

Ciasteczka

      
        
Możemy deponować pliki „cookie” na twoim komputerze w celu identyfikacji.
        
Pliki cookie to małe pliki danych tekstowych wysyłane z komputera serwera podczas sesji przeglądania.
        
Pliki cookie są zazwyczaj przechowywane na twardym dysku komputera i są używane przez strony internetowe do symulacji ciągłego połączenia ze stroną.
        
Zastosowano środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych odwiedzających. Jednak odwiedzający przyjmują do wiadomości, że nasz sklep nie kontroluje przesyłania danych przez urządzenia telekomunikacyjne, w tym Internet.
        
W związku z tym nasz sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie takich danych w Internecie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie
      
    
    
      

Notatki

      
        
Możemy wysyłać Ci powiadomienia dotyczące korzystania z Witryny, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w informacjach o koncie, wysyłając list pocztą na adres kontaktowy podany w informacjach o koncie lub wysyłając notatka w Witrynie podczas uzyskiwania dostępu do konta.
        
Zgadzasz się, że możemy powiadomić Cię za pomocą takich środków. O ile powiadomienia nie stanowią inaczej, powiadomienia zaczną obowiązywać natychmiast.
      
    
    
      

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

      
        
Nasze praktyki dotyczące prywatności będą stale oceniane pod kątem nowych technologii, praktyk biznesowych i potrzeb naszych klientów. Gdy aktualizujemy i dywersyfikujemy nasze usługi, nasza Polityka prywatności może się zmieniać. Okresowo sprawdzaj tę stronę pod kątem aktualizacji.
        
Uwaga: używając lub rejestrując się w naszej Witrynie lub podając dane osobowe, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących warunków naszej Polityki prywatności.
      
    
983/5000

Korzystanie z witryny oznacza zgodę

Odwiedzając tę Witrynę, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności w odniesieniu do informacji nieosobowych.
Udostępniając dane osobowe za pośrednictwem witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności w odniesieniu do danych osobowych.
Jeśli nie zgadzasz się z niczym opisanym w niniejszej Polityce prywatności, możesz zaprzestać korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z dowolnej części witryny po opublikowaniu zmian w Polityce prywatności będzie stanowić akceptację tych zmian.

Ogólne informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów lub tej strony prosimy o kontakt!